Hai người đào trong hai giờ thì được một cái hố. Vậy hỏi một người đào trong một giờ thì được mấy cái hố?

Trang web chính thức Cwin999 (Việt Nam)